FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

Безопасност на движението по пътищата

             

                                                 

              Остани жив!  Пази живота!

    От 16 до 22 септември 2023 година малчуганите от ДГ“Радост “ се включиха в кампанията „Дни на безопасността на пътя", по повод Европейската седмица на мобилността.
    Мотото на кампанията бе: „Остани жив! Пази живота!“ В игрови ситуации на двора на детската градина децата упражниха правилата за пресичане на улицата - преминаване на пешеходна пътека, следвайки светлините на       светофара и сигналите на „пътния полицай“: „Мога улицата да пресичам вече“, „Знам къде това да става - точно, дето мига светофара!“, „Слушай сигнала!, „Внимание, улица!“и други. Справиха се отлично с подреждането на „очите“ на светофара, пяха песнички, рецитираха стихчета, припомниха си някои пътни знаци и правила в дидактични игри. По- големите деца, снабдени със специална екипировка и атрибути практически се упражниха в спазване правилата на пътното движение в действителна обстановка - по тротоарите и улиците в квартала на детската градина.Децата са най-уязвимите участници в движението и затова формирането на умения и навици за безопасно движение по пътищата е част от подготовката им за училище и въобще за живота.