FacebookYoutube

Детска градина "Радост"

Град Бяла Слатина

ДГ Радост - Бяла Слатина

 

Добре дошли в официалния сайт на

Детска градина Радост град Бяла Слатина

 

В ДГ  “  Радост “ се дава равен шанс на всички деца да развиват своите способности, запалват се първите

искрици на приятелство и родолюбие, докосват се до финеса на изкуството, укрепват здравето си чрез

благотворното въздействие на игрите и природата.

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

  •     Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на детската градина.
  •     Развитие на детската реч.
  •     Правата на детето. Интеграция на деца със СОП.
  •     Изкуство.
  •     Екология.
  •     Спорт.

 

Актуални новини