FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

Дневен режим

6.00 часа -8.00 часа  - Приема на децата

8.00 часа - 8.30 часа - Сутрешно раздвижване, индивидуална работа 

8.30 часа - 9.00 часа - Закуска

9.00 часа - 10.00 часа - Основни форми но педагогическо взаимодействие

10.00 часа - 10.30 часа - Подкрепителна закуска - плод

10.30 часа - 11.30 часа - Основни форми на педагогическо взаимодействие, дейности по избор.

11.30 часа - 12.30 часа - Обяд

12.30 часа - 15.30 часа - Следобеден сън

15.30 часа - 16.00 часа - Закуска

16.00 часа - 16.30 часа Основни форми на педагогическо взаимодействие

16.30 часа - 18.00 часа - Игри, разходки, наблюдение и др.