FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

История

Древната мъдрост казва, че времето, което си отива не ни принадлежи, но в действителност, то остава в нас, в нашите дела, в нашите успехи и постижения. И ако днес, отново разгръщаме страниците на историята, то е, за да вникнем по-дълбоко в достойния пример на първите и с разума на съвременника да потърсим онези измерения, които дават самочувствието за изпълнен дълг, да направим равносметка на извършеното, да го оценим и да отправим поглед в бъдещето.

Преди да погледнем  бъдещето, трябва да се върнем в миналото. А миналото започва в далечната 1946 г., когато отваря врати първата детска градина в гр. Бяла Слатина.Тя се помещава в сградата на бившата болница.

През 1963г. детската градина се премества в специално построена сграда  с (АКТ № 715а )на сегашните улици  „Сребрена” и „ Кольо Черкеза”, с капацитет 120 деца, разпределени в четири групи, една от която нощуваща.

За високи постижения в учебно-възпитателната работа, през 1968г. детската градина е определена за базова. Всеки месец се подготвят и изнасят открити занятия по физическо възпитание, изобразително изкуство, трудово възпитание , роден език и сюжетно-ролеви игри  пред  учители от общината. В работата участват като лектори – консултант Е. Христова, преподавател в ИДУ гр. Враца, Е. Тодоров – ръководител на “Дом на рисунката“ гр.Враца. З. Петрова от ИДУ гр. Враца, посещава детското заведение с изнесените открити моменти по роден език. Градината е обявена за „ Детска градина с образцова хигиена”. През 1971 ЦДГ №1 е наградена с грамоти от ОНС отдел „Просвета” гр.Враца за добри постижения във възпитателния процес.

Сегашнато си име ЦДГ „ Радост” №1,  градината получава през  учебната  1973/74г. а,през месец ноември 1975г. се открива и филиал  в блок „ Строител”

От 1946 година до сега, детският глъч не стихва. Колектива е извоювал завидно добро име сред всички предучилищни заведения в гр. Бяла Слатина.През изминалите години са изградени  много традиции есенни изложби, много празници които се празнуват съвместно с родителите. Всеки месец ни гостуват театрални постановки с високо художествено качество.