FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

Допълнителни дейности в ДГ “Радост“

 

Детска градина “Радост“ дава възможност за включване на децата в дейности, които не са дейност на детската градина

 

За учебната 2023/2024г. това са:

 

1.Народни танци с преп. Деница Цветозарова

2.Художествена гимнастика с преп. Росица Маринова

3.Английски език с преп. Веселка Донова