FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

За нас детска градина “Радост“ гр. Бяла Слатина

 

Детска градина на територията на Община Бяла Слатина,

за прием на деца от 2 до 6 годишна възраст.

Допълнителни сгради ул.Акация №2 и с.Попица

В детска градина “Радост“  се използват ИКТ като средство за обогатяване на познавателния опит и развитие на интелектуалните способности на децата. Децата с удоволствие играят и учат с помощта на интерактивна дъска и мултимедийни образователни ресурси, съобразени с възрастовите им особености и индивидуалните им потребности. В детската градина се стремим да изграждаме предпоставки, необходими за успешното адаптиране на децата към заобикалящата ги социална среда и за усвояване на модели за адекватно социално поведение в обществото.В етапа на постмодернистичното общество, на който се намираме днес, педагозите и служителите в детската градина работят върху ценностната ориентация на децата и изграждането на емпатия: добронамереност, разбиране, съпричастност, взаимопомощ.