FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

Допълнителна сграда ул Акация №2

В допълнителната сграда на ул.Акация№2 са сформирани две групи, като едната е Подготвителна възрастова група 6-7 годишни, а другата е разновъзрастова и в нея се вклучват деца от 3 до 5 годишна възраст. В допълнителната сграда работят 4 педагога и 2 помощник - възпитатела.