FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

Екип

 

Директор: Мария Тодорова

 

Главен счетоводител: Мирослав Василев 

Касиер- домакин: Норвет Николова

 

ДГ "Радост" - основна сграда на ул. "Сребрена" №33, гр. Бяла Слатина

 

Първа възрастова група:

1.Даниела Костадинова -  старши учител, Монтесори педагог

2.Марияна Георгиева  - старши учител,Монтесори педагог

3.Цветелина Гергова - помощник - възпитател.

 

Втора  възрастова Монтесори група:

1.Христина Иванова -   учител и Монтесори педагог

2.Нели Нинарска  -  учител 

3.Мария Горанова  - помощник - възпипател

 

Трета  възрастова Монтесори  група

1.Деница Христова - старши  учител и Монтесори педагог

2.Теодора Горанчовска - учител  и Монтесори педагог

3.Геновева Йотова - помощник - възпитател

 

Четвърта  възрастова Монтесори група:  

1.Петя Луканова- старши  учител и Монтесори педагог

2.Глория Илиева  -   учител  и Монтесори педагог

3.Виктория Бояджиева - помощник - възпитател

 

Готвач: Галина Чуканова

Огняр: Радослав Николов

 

Допълнителна сграда на ул. "Акация" №2, гр. Бяла Слатина

 

Разновъзрастова "А" група (3-4 годишни)

 

1.Наталия Такова-  старши учител

2.Пламен Цветанов-  старши учител 

3.Христина Янкова - помощник-възпитател

 

Разновъзрастова "А" група  (5-7 годишни)

1.Мая Димитрова -  старши учител

2.Весислава Кунинска -  старши учител

3.Анета Пашова - помощник-възпитател

 

Огняр: Цветко Цветков

 

Допълните сграда с.Попица, ул. "Хр. Шабански" №44

 

Разновъзрастова "Б" група (5-7 годишни)

1.Радка Багиловска- старши учител

2.Цветана Николаева - старши учител

3.Наталия Маринова -  помощник-възпитател, в отпуск по майчинство, замествана от Наталия Георгиева

 

Разновъзрастова "Б" група (2-4годишни)

1.Кристалина Петрова учител

2.Детелин Хитков -  учител

3.Маргаритка Красимирова - 0,5 домакин/0,5 пом.възпитател

 

 

Готвач: Мико Жоров, изпълняващ и функцията на 0,5 пом.възпитател

Огняр: Иво Маринов