FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

          Допълнителни указания:

  1. Контролът по изпълнение на менюто се осъществява от Директора на  детско заведение и медицински специалист.
  2. Запазва се правото ръководителят на детското заведение да извършва промени в менюто, в зависимост от индивидуалните особености и физическото състояние на отглежданите деца и конкретни обстоятелства и ситуации, като издава нарочна заповед.

3.Влаганите продукти при приготвяне на ястията да отговарят на изискванията, регламентирани в Наредба №8/ от 04.12.2018г. на МЗХ за безопасността и качеството на храните  предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

  1. Ежедневно, в 10.00 ч. – плод/зеленчук  по Наредба № 6 / 2011 г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.

      5.Препоръчва се консумацията на сезонни плодове и зеленчуци.

  1. В менюто се включва приема на пълнозърнест хляб два пъти седмично, при приготвяне на сандвичите за сутрешна закуска и следобедна закуска и обяд.
  2. Предложените ястия за деца в градинска група са от Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на децата от 3 до 7 год. възраст от авторски колектив, изд. Пропелер 2020 г.