FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

За родителите

 

 Преди всичко трябва да  разберем ползите от това родителите  и учители да са партньори в педагогическото взаимодействие и да участват ръка за ръка в  живота  на детското заведение.

 

Стъпка 1.Изграждане на партньорство

Стъпка 2. Включване на родителите. Повишаване на тяхната ангажираност.

Стъпка 3. Индивидуален подход (към всяко дете и семейство).

Стъпка 4. Диалог.