FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

„Дейностите в детската градина за социалното и емоционално развитие на детето“

   

     Регионалното управление на образованието – Враца съвместно с Община Бяла Слатина проведе общинска конференция по предучилищно образование „Дейностите в детската градина за социалното и емоционално развитие на детето“. Целта на конференцията е да се предостави пространство за иновативни подходи, реализирани от детските градини в общината и областта за психологическо развитие на децата.
Конференцията бе организирана в два панела. В първият панел бе представена открита педагогическа визита на тема „Континента Европа като част от света“ в четвърта възрастова група на Детска градина „Радост“, Бяла Слатина. Вторият панел бе презентационен. В него детските градини от община Бяла Слатина представиха дейността си, насочена към социалното и емоционално развитие на децата. Учители с презентации от гр. Враца и с. Хайредин представиха своите виждания и взаимодействие за социалното и емоционално развитие на децата.Регионалното управление на образованието – Враца съвместно с Община Бяла Слатина проведе общинска конференция по предучилищно образование „Дейностите в детската градина за социалното и емоционално развитие на детето“. Целта на конференцията е да се предостави пространство за иновативни подходи, реализирани от детските градини в общината и областта за психологическо развитие на децата.
Конференцията бе организирана в два панела. В първият панел бе представена открита педагогическа визита на тема „Континента Европа като част от света“ в четвърта възрастова група на Детска градина „Радост“, Бяла Слатина. Вторият панел бе презентационен. В него детските градини от община Бяла Слатина представиха дейността си, насочена към социалното и емоционално развитие на децата. Учители с презентации от гр. Враца и с. Хайредин представиха своите виждания и взаимодействие за социалното и емоционално развитие на децата.