FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

Децата в детските градини компостират, а ти?

   

 

    

Идеята ни е да учим децата от ранна детска възраст как да събират, разделят и предават отпадъците и как се компостира зелената маса, за да могат след време да превъзпитат и своите родители“.
Компостирането е процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и постоянна температура.Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци.
Благодарим но Община Бяла Слатина.
 
Децата в детските градини компостират, а ти? - Изображение 1Децата в детските градини компостират, а ти? - Изображение 2